d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S 2019

LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S 2019

Năm 2019 là năm thứ 14 triển khai giải thưởng Honda Y-E-S.

AIT tiếp tục cùng Honda xây dựng chương trình trao giải tôn vinh những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và hoạt động xã hội tích cực của các trường đại học kỹ thuật và công nghệ trên toàn quốc.

Date: