d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S 2018

LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S 2018

Lễ trao giải thưởng Honda Y-E-S 2018 với sự đồng hành tổ chức của AIT đã diễn ra thành công tốt đẹp

Giải thưởng Honda Y-E-S là một trong những giải thưởng uy tín dành cho những tài năng trẻ, những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật tại Việt Nam.

Date: