d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S 2017

LỄ TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG HONDA Y-E-S 2017

Honda Y-E-S là giải thưởng nhằm tìm kiếm và hỗ trợ những kỹ sư và nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái với tư cách là những nhà lãnh đạo tương lai thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học công nghệ Việt Nam.

Năm 2017 là năm thứ 12 AIT đồng hành cùng chương trình với tư cách là đơn vị xây dựng và tổ chức sự kiện.

Date: