d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

HONDA – TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH TỈNH YÊN BÁI 2019

HONDA - TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH TỈNH YÊN BÁI 2019

Honda trao tặng 2000 mũ bảo hiểm cho học sinh tỉnh Yên Bái trong năm 2019.

Đây là hoạt động thường niên trong chuỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh trên toàn quốc.

Date: