d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

HONDA – TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH TỈNH HÒA BÌNH 2018

HONDA - TRAO MŨ BẢO HIỂM CHO HỌC SINH TỈNH HÒA BÌNH 2018

Honda trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm cho học sinh tỉnh Hòa Bình trong năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên trong chuỗi chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh – sinh viên trên toàn quốc.

Date: