d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

Honda – Họp báo Lễ tổng kết hoạt động tài chính 2017

Honda - Họp báo Lễ tổng kết hoạt động tài chính 2017

Ngày 5/6/2017, Honda Việt Nam đã tổ chức chương trình Họp báo Tổng kết hoạt động năm tài chính 2017 và Kế hoạch phát triển năm tài chính 2018.

AIT được Honda lựa chọn để xây dựng nội dung và tổ chức chương trình.

Date: