d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

Honda – Họp báo Lễ tổng kết hoạt động tài chính 2018

Honda - Họp báo Lễ tổng kết hoạt động tài chính 2018

Ngày 24/05/2018, Honda Việt Nam đã tổ chức chương trình Họp báo Tổng kết hoạt động năm tài chính 2018 và Kế hoạch phát triển năm tài chính 2019.

AIT được Honda lựa chọn để xây dựng nội dung và tổ chức chương trình.

Date: