d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

Honda EMC 2020

Honda EMC 2020

Honda EMC là một trong những cuộc thi nổi tiếng và được mong chờ nhất của Honda trong suốt 11 năm liên tiếp tổ chức tại Việt Nam.

 

Trải qua các vòng tuyển chọn nghiêm ngặt của Honda, AIT chính thức được lựa chọn trở thành đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình. Chuỗi sự kiện được tổ chức trong 02 ngày 25-26/07/2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Date: